News


국내외 다양한 스타트업과
TIPS의 소식을 빠르게 만나보세요.

2021년 팁스(TIPS) 총괄 운영지침(일부 개정)

by 팁스관리자 TIPS NEWS 2021.03.15

 

2021년 팁스(TIPS) 총괄 운영지침(일부 개정)을 공람해드립니다.

  * (관련근거) 1.'2021년 팁스 총괄 운영지침 개정(안) 승인 통보'

                             (중소벤처기업부 기술창업과-293, '21.3.11)

                          ​2.​'2021년 팁스 총괄 운영지침 개정(안) 승인 통보'

                             ​(중소기업기술정보진흥원 창업성장사업실-772, '21.3.12)

        

 1. 2021년 팁스(TIPS) 총괄 운영지침

 2. 2021년 팁스(TIPS) 별지 서식 및 기술분류  


 

첨부파일